Sadrové strojové omietky

Sadra-moderný stavbný materiál

Sadra sa osvedčila v mnohých ľudských činnostiach. Dá sa s ňou nielen bezpečne a kreatívne pracovať, ale má prírodný pôvod, čím je cenná z hľadiska stavebno-biologického a ekologického a zároveň ekonomicky výhodná pri praktickom využití. Disponuje vlatnosťami, ktoré vytvárajú v interiéroch pohodlné a estetické prostredie. Sadra je úplne bez zápachu a má prírodný pôvod, teda je zdraviu nezávadná. Sadra je aktívne dýchajúci materiál, ktorý má klimaregulačné vlastnosti -v čase prílišnej vlhkosti interiéru prijíma vodu a opäť ju odovzdáva do interiéru v čase suchšej klímy. Sadrové stavebné materiály sú základom výnimočných interiérových architektonických riešení, ktoré sa realizujú spojením neobmedzených tvorivých možnotí architektov a zručnosťou remeselníkov.

Podklad

Rôzne druhy tehlového muriva, beton, porobeton, betonové sendvičové panely, ľahké drevotrieskové tvárnice, betonové stropy, stropy s keramických vložiek, iné bežné stavebné materiály.

Vysoký pracovný výkon

Pri výstavbách väčšieho rozsahu sa doporučuje používať omietku volne loženú v silách. Čerpadlo umiestnené na sile dopravý suchú zmes na požadované miesto a pomocou omietacieho stroja sa aplikuje hotová sadrová kaša na stropy a steny.

Použitie

Na steny a stropy v interéroch s obvyklou vlhkosťou vzduchu, vrátane bytových kuchýň a kúpelní. Nanášanie v jednej vrstve. Vhodný podklad pod rôzne povrchové úpravy(farby,tapety, obkladačky,atd.)

Výhody

Vysoká kvalita a estetika povrchu, vysoká produktivita práce(finálny povrch v jednom pracovnom cykle),vysoký pracovný výkon, čistý prírodný materiál, odstránenie technologických prestávok, vysoká požiarna odolnosť, regulácia vlhkosti v interéroch materiálom omietky.

Systémy povrchových úprav so sádrovou omietkou ponúkajú na základe stavebno-fyzikálnych vlastností mnohé výhody pre užívateľa.

Regulácia izbovej teploty:

Aby sa zabránilo tepelným stratám, najnovšie sa stavajú domy čo najbližšie k sebe. Okná sú tiež v zatvorenej  polohe nepriepustné. Takto viac neprichádza k nepretržitej výmene vzduchu, ktorá sa dnes reguluje cielene vetraním. Popri tom  sa v obytnom priestore stále zvyšuje vlhkosť vzduchu najmä pri sprchovaní, kúpaní, varení a dýchaní. Moderný dom potrebuje preto možnosť regulovať túto vlhkosť. Sadrová omietka môže na základe veľkej porovitosti čiastočne pojímať vyššiu vlhkosť vzduchu v čase prechodných období a potom  ju odovzdať  naspäť do miestnosti práve v čase , kedˇ to potrebujeme-kedˇ je vzduch nežiadúco suchý.

Bezpečné-Protipožiarna ochrana

Sadrové omietky nie sú horľavé. Patria do skupiny stavebných materiálov A1(nehorľavé).Sadra zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí.